ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

สวัสดิการของ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

1.โบนัสประจำปี
2.ปรับเงินประจำปี
3.เบี้ยขยันรายปี
4.เงินพิเศษประจำตำแหน่ง
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันชีวิตกลุ่ม
-ประกันสุขภาพ
-ค่ารักษาพยาบาล OPD (กรณีผู้ป่วยนอก)
7.เงินช่วยเหลือพนักงาน
-กรณีสมรส
-กรณีพนักงานเสียชีวิต
-กรณีบิดา,มารดา,คู่สมรส หรือบุตรพนักงานเสียชีวิต
8.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
9.หอพักพนักงาน
10.รถรับ-ส่งพนักงาน 2 สาย (จากโรงงาน-สมุทรสาคร) (จากโรงงาน-สมุทรสงคราม)
11.กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่
12.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
13.ค่าอาหารในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
14.ค่าที่พักในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
15.ค่าเดินทางในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
16.การลาเพื่อศึกษาต่อ
17.ยืมเงินซื้ออุปกรณ์ในการปฎิบัติงานสำหรับฝ่ายขาย
18.ค่าเชื้อเพลิง
-กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนกลาง
-ค่าน้ำมันรถประจำตำแหน่ง


คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครงาน