ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

 

แผนที่สำนักงานใหญ่ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์

ดูภาพขยาย

เส้นทางที่ 1
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้นั่งรถตู้สายกรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม(แม่กลอง)

เส้นทางที่ 2 จากมหาชัย ให้นั่งรถตู้สายมหาชัย – แม่กลอง หรือรถสองแถวสาย
มหาชัย – กาหลง ระยะทางจากแยก รพ.มหาชัย – บริษัทฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 จากสมุทรสงคราม ระยะทางจากแยกต่างระดับ – บริษัทฯ
ประมาณ 20 กิโลเมตร