Daily shrimp price

Last Updated: 30 June 2022

Unit (Kg.) 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 No. of Containers
Price (Baht) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ TFM และนายพิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ TFM จำนวนไม่เกิน 109.30 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 13.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะเปิดขายให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564 โดยคาดว่าจะนำหุ้น TFM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนตุลาคมนี้