ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 155 145 145 142 140 138 135 125 123 122 120 117 115 112 112 108 108 108 108 108 55
นอกจากนี้คุณสามารถแนบประวัติส่วนตัว โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (.doc, .docx และ .pdf)