ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 11 ธันวาคม 2562

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 155 150 148 146 145 140 136 132 128 125 120 120 118 118 118 115 113 113 112 112 42
นอกจากนี้คุณสามารถแนบประวัติส่วนตัว โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (.doc, .docx และ .pdf)