ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55

วันที่ 22 เมษายน 2564 ทาง บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบริจาคสินค้าแช่แข็งภายใต้แบรนด์ ทีฟู๊ด เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านอาหาร สำหรับโรงพยาบาลสนาม ของ การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีทั้งลูกชิ้นปลากะพงและปลากะพงตัดแต่งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท