ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 160 155 145 145 137 130 127 118 115 113 112 109 106 104 103 103 102 102 100 100 98 59
บริษัท ไทยยูเนี่ย ฟีดมิลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกลุ่มลูกค้าและเกษตรกร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562