ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 160 150 145 140 135 132 125 122 117 115 112 110 109 108 108 108 108 108 108 108 56
บริษัท ไทยยูเนี่ย ฟีดมิลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับกลุ่มลูกค้าและเกษตรกร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562