ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 160 155 145 145 137 130 127 118 115 113 112 109 106 104 103 103 102 102 100 100 98 59
ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ กับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ จ.ระยอง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562