ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 165 155 152 148 145 140 138 133 130 125 123 121 120 115 112 110 108 107 106 106 106 74
ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ กับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ จ.ระยอง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562