ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2564

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 0 0 140 138 130 125 120 115 113 110 108 102 100 99 99 97 97 97 95 93 92 107

วันที่ 23 เมษายน 2564 ทาง บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบริจาคสินค้าแช่แข็งภายใต้แบรนด์ ทีฟู๊ด เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านอาหาร สำหรับโรงพยาบาลสนาม ของ โรงพยาบาลชลบุรี โดยมีทั้งลูกชิ้นปลากะพงและปลากะพงตัดแต่งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท