Daily shrimp price

Last Updated: 30 June 2022

Unit (Kg.) 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 No. of Containers
Price (Baht) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55

‘บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์’ หรือ TFM ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เศรษฐกิจอย่างครบวงจร ปักธงผลงาน 5 ปีข้างหน้า ทำรายได้แตะ 8,000-10,000 ล้านบาท จากปีนี้ตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 4,700 – 4,800 ล้านบาท ผ่าน 3 ปัจจัยหลัก การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต, การใช้ Economy of Scale และเพิ่มพอร์ตสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง พร้อมผลักดันผลงานปี 2565 คาดรายได้เติบโตกว่า 1,000 ล้านบาท เดินหน้าสร้างการเติบโตจากธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและตามการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

นายบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ TFM เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 คาดว่าอัตรากำไรจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า หลังผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2564 ซึ่งเป็นผลมาจากดำเนินงานภายใต้แผนงาน 3 แกนหลัก ได้แก่ 1.) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 2.) การใช้ Economy of Scale และ 3.) เพิ่มพอร์ตสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง และทำให้โดยรวมรายได้โตขึ้นจากปีก่อนหน้า 15% ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้ารายได้รวมทั้งปี 2564 ให้อยู่ที่ 4,700 – 4,800 ล้านบาท

ส่วนแผนงานปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 20% โดยมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.) ยอดขายอาหารสัตว์สำเร็จรูปในประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5-10% 2.) การเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาเต็มปี จากบริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาริสม่า เลสทารี จำกัด (TUKL) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 2 กลุ่ม ซึ่ง TFM ถือหุ้นในสัดส่วน 65% โดยโรงงานผลิตอาหารกุ้งของ TUKL มีกำลังการผลิตรวม 36,000 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะใช้กำลังการผลิตประมาณ 10,000-12,000 ตัน และจะเต็มกำลังการผลิตภายในปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้ตั้งแต่ปีแรก โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ TUKL ยังวางแผนขยายไปยังธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารปลาในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติมอีกด้วย

และ 3.) การรับรู้รายได้เต็มปีจากบริษัท AMG-Thai Union Feedmill (Private) Limited (AMG-TFM) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำในประเทศปากีสถาน โดยวางเป้าหมายสร้างรายได้ในปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท หรือเติบโต 10% จากปีนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 15,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับการเติบโตใน 2-3 ปีข้างหน้า จากปี 2564 ที่มีกำลังการผลิตอาหารปลา 10,000 ตัน นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบลงทุนอีกประมาณ 300 ล้านบาทในการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตที่โรงงานมหาชัย หลังจากได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจาก BOI ซึ่งเป็นผลจากการนำ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFM กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ใน 5 ปีข้างหน้า (2565-2569) เติบโตเท่าตัว ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท ตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารทะเลเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ที่บริษัทฯ มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างการเติบโตจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์น้ำมีศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศให้เพิ่มเป็น 20-25% จากปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ 3%