ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มกราคม 2563

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 170 165 160 150 145 140 135 125 120 115 113 108 108 107 106 105 105 103 103 103 103 72
สำนักงานใหญ่
89/1 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • โทรศัพท์: 034-417-222
  • โทรสาร: 034-417-255
โรงงานระโนด
103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
  • โทรศัพท์: 074-396-933-7
  • โทรสาร : 074-396-938-40
แบบฟอร์มติดต่อ