ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 170 165 155 145 140 138 138 135 135 130 130 121 120 118 116 115 115 114 113 83
ไฮเทค

เป็นอาหารปลาที่มีความต้องการโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปลาน้ำจืด อาหารปลาประเภทนี้จึงมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับอาหารปลาประเภทอื่นๆ สำหรับปลาในช่วงวัยเดียวกัน คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 36.0 – 42.0 (ขึ้นอยู่กับเบอร์ของอาหาร)

บริษัทฯ มีการจำหน่ายอาหารปลาทะเลสูตรเพื่อการแข่งขันภายใต้แบรนด์สินค้า ไฮเทค (HITECH) โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ชื่ออาหาร  เบอร์ของอาหาร ขนาดบรรจุภัณฑ์
(กิโลกรัม)
ปริมาณโปรตีน
(ร้อยละ)
ไฮเทค (HITECH) เบอร์ 994 20.0 40.0
เบอร์ 995
เบอร์ 996 38.0
เบอร์ 997
เบอร์ 998 36.0
เบอร์ 999