ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
สวัสดิการ
 1. โบนัสประจำปี
 2. ปรับเงินประจำปี
 3. เบี้ยขยันรายปี
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่ารักษาพยาบาล OPD (กรณีผู้ป่วยนอก)
 6. เงินช่วยเหลือพนักงาน
  • กรณีสมรส
  • กรณีพนักงานเสียชีวิต
  • กรณีบิดา,มารดา,คู่สมรส หรือบุตรพนักงานเสียชีวิต
 7. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 8. หอพักพนักงาน
 9. รถรับส่งพนักงาน 2 สาย (สายที่ 1 จากโรงงาน – สมุทรสาคร / สายที่ 2 จากโรงงาน – สมุทรสงคราม)
 10. กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่
 11. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
 12. ค่าอาหารในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
 13. ค่าที่พักในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
 14. ค่าเดินทางในการปฏิบัติงานใน/ต่างประเทศ
ตำแหน่งที่ว่าง

ตำแหน่ง : 10 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ตรวจสอบแผนการผลิตประจำวัน

 • เบิกถุง/วัตถุดิบ ตามแผนการผลิตประจำวัน

 • ผลิตอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหาร/วัตถุดิบตามแผน

 • สรุปรายงานการผลิตประจำวัน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

 • สามารถทำงานเข้ากะได้

 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

 • มีความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง : 5 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • ตรวจเช็คสภาพรถโฟล์คลิฟท์ก่อนทำงาน

 • ขับรถโฟล์คลิฟท์จัดเก็บ/ส่งมอบ อาหาร/วัตถุดิบ

 • จัดเรียงอาหาร/วัตถุดิบตามหมวดหมู่

 • สรุปรายงานประจำวัน

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ขับโฟล์คลิฟท์ อย่างน้อย 1 ปี

 • สามารถทำงานเข้ากะได้

 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

 • มีความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง : 2 ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รายละเอียด :

 • วางแผน และดำเนินการทดลองงานวิจัยที่ศึกษา

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สืบค้นข้อมูล และค้นหาข้อมูลการวิจัยใหม่ๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาโทด้านการประมง, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, วาริชศาสตร์

 • มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้ง ปลา)

 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สมัครโดยตัวคุณเองที่
89/1 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลกาหลง
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • โทรศัพท์ : 034 – 417 218
  (คุณขวัญนภา)
 • โทรศัพท์ : 034 – 417 219
  (คุณธนัญญา)
หรือ
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
สนใจสมัครงานออนไลน์ตามด้านล่างนี้

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์