ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 034-417-222
โทรสาร: 034-417-255
อีเมล: ir.tfm@thaiunion.com

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง