ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 220 210 200 197 197 190 175 175 165 157 155 150 145 143 135 131 130 129 129 126 125 44

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 034-417-222
โทรสาร: 034-417-255
อีเมล: ir.tfm@thaiunion.com

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง