ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
22 เมษายน 2564
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบริจาคสินค้าแช่แข็งภายใต้แบรนด์ ทีฟู๊ด เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านอาหาร สำหรับโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
11 มิถุนายน 2563
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน บริจาค 1 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร
16 ตุลาคม 2562
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ บริษัทเกษียณสุข ประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับเงิน
22 สิงหาคม 2562
นำเสนอการชิมกุ้งที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ด้วยอาหารที่ใช้โปรตีน FEEDKIND (โปรตีน แบคทีเรียที่เกิดจากการบ่อแก๊สธรรมชาติ)
16 มิถุนายน 2562
ผู้เข้าร่วมประชุมงานอาหารทะเลนานาชาติ SEAWEB เยี่ยมชมการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่ยั่งยืนที่สุดของโลก ณ โรงงานไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์
13 มิถุนายน 2562
Corbion ประกาศว่าการทดลองใช้สาหร่ายของไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จ
08 พฤษภาคม 2562
ไทยยูเนี่ยนและคาลิสต้าเปิดตัวเนื้อกุ้ง ที่เลี้ยงด้วยอาหารกุ้งโปรตีนทางเลือกเป็นครั้งแรกของโลก
18 เมษายน 2562
กรมประมงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายปลากะพงขาว ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3