ราคากุ้งประจำวัน

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิถุนายน 2565

จำนวนกุ้ง (ตัว) ต่อกิโลกรัม 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 จำนวนตู้
ราคา (บาท) 190 180 165 157 155 153 145 140 140 140 140 136 132 127 125 123 122 121 120 118 118 55
SET : TFM
11.30 บาท
เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง -0.10 | -0.88%
ปรับปรุงเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2565 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
103,922
มูลค่า ('000 บาท)
1,163
ราคาเปิด
11.30
วันก่อนหน้า
11.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.10 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.30 - 16.80